top of page

PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING DANNY SNOEK VIDEOGRAFIE

Danny Snoek Videografie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
www.dannysnoek.nl en www.dannysnoekvideografie.nl

Danny Snoek is de Functionaris Gegevensbescherming van Danny Snoek Videografie. Hij is te bereiken via Danny.snoek@me.com en +31 (0)6 83 63 15 89

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Danny Snoek Videografie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Danny Snoek Videografie, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan Danny Snoek Videografie verstrekt. Danny Snoek Videografie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres

 

WAAROM DANNY SNOEK VIDEOGRAFIE GEGEVENS NODIG HEEFT
Danny Snoek Videografie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen
benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Danny Snoek Videografie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit
communicatie via e-mail en/of telefoon omtrent de uit te voeren opdracht.

 

HOE LANG DANNY SNOEK VIDEOGRAFIE GEGEVENS BEWAART
Danny Snoek Videografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan
een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN
Danny Snoek Videografie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Op de website van Danny Snoek Videografie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw
browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag
op de website. Danny Snoek Videografie gebruikt deze informatie om de werking van de website
te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan
derden verstrekt.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar danny.snoek@me.com. Danny Snoek Videografie zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

 

Danny Snoek Videografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Danny Snoek Videografie
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Danny Snoek Videografie op via
danny.snoek@me.com. www.dannysnoek.nl en www.dannysnoekvideografie.nl zijn websites van Danny Snoek Videografie. 

 

Danny Snoek Videografie is als volgt te bereiken:
Telefoon: 06 83 63 15 89
E-mailadres: danny.snoek@me.com

bottom of page